Pressmeddelanden

Icke regulatorisk

Tobin Properties meddelar ny styrelse och ledande befattningshavare

2022-04-01

Extra bolagsstämma i Tobin Properties AB (”Tobin Properties” eller ”bolaget”) har hållits den 31 mars 2022 vid vilken ny styrelse valts och ledande befattningshavare utsetts.

Regulatorisk

KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA I TOBIN PROPERTIES AB (PUBL)

2021-05-25

Aktieägarna i Tobin Properties AB (publ), org.nr 556733-4379 (”Bolaget”), kallas härmed till årsstämma måndagen den 28 juni 2021. Med anledning av den fortsatta spridningen av…

Icke regulatorisk

Tobin Properties AB (publ) publicerar årsredovisningen för 2019

2020-04-20

Tobin Properties AB (publ) årsredovisning för 2019 har idag publicerats på Tobins webbsida staging-wwwtobinproperti.wp.triggerfish.cloud. För ytterligare information, vänligen besök staging-wwwtobinproperti.wp.triggerfish.cloud eller kontakta: Per Alnefelt, Chef Ekonomi…

Regulatorisk

KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA I TOBIN PROPERTIES AB (PUBL)

2020-04-07

Aktieägarna i Tobin Properties AB (publ), org.nr 556733-4379, kallas härmed till årsstämma den 8 maj 2020, kl. 10.00 hos Walthon Advokater AB på adressen Stureplan…

Icke regulatorisk

Tobin Properties AB (publ) har slutfört inlösen av samtliga preferensaktier av serie A för en sammanlagd inlösenlikvid om cirka 110 miljoner SEK

2019-12-10

Styrelsen i Tobin Properties beslutade den 25 november 2019 i enlighet med inlösenförbehållet i bolagets bolagsordning att: minska bolagets aktiekapital genom inlösen av samtliga bolagets…