Tobin Properties tillträder sista etappen byggrätter i Nacka strand och avyttrar fastigheter i Uppsala

Regulatorisk 2019-05-02

Tobin Properties tillträder de sista byggrätterna i Nacka strand-projektet (Nacka strand 3), som omfattar cirka 15 000 ljus BTA, motsvarande cirka 160 bostäder. Samtidigt avyttrar Tobin Properties fastigheterna Uppsala Dragarbrunn 4:12 och 4:13 i Linné-kvarteren i centrala Uppsala till ett underliggande fastighetsvärde om cirka 158 miljoner kronor. 

”Vi fortsätter renodlingen av vår projektportfölj och satsar vidare i Nacka strand, ett av Stockholms mest attraktiva expansionsområden. Vi kommer under de närmaste åren utveckla cirka 600 bostäder i området, där första etappen består av 60 lägenheter”, säger Patrik Mellgren, vd på Tobin Properties.

FÖR MER INFORMATION, VÄNLIGEN GÅ IN PÅ WWW.TOBINPROPERTIES.SE ELLER KONTAKTA: 

Patrik Mellgren, vd

Telefon: +46 72 856 22 00, E-post: patrik.mellgren@tobinproperties.se  

Informationen i detta pressmeddelande är sådan som Tobin Properties AB (publ) ska offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades genom ovanstående kontaktpersons försorg för offentliggörande den 2 maj 2019 kl. 22:00 CEST. 

OM TOBIN PROPERTIES

Tobin Properties är ett fastighetsutvecklingsföretag vars affärsidé är att skapa väldesignade bostäder och tillhörande fastigheter med funktionella lösningar utifrån moderna människors behov. Bolaget har en stam- och preferensaktie noterad på Nasdaq First North samt ett obligationslån noterat på Nasdaq Stockholm. Avanza Bank AB (corp@avanza.se, telefon – 08-409 421 20) agerar Certified Adviser åt bolaget. 

Dokument

Release