TOBIN PROPERTIES AVSTÅR PUBLICERING AV KVARTALSRAPPORT

Regulatorisk 2019-07-01

Publiceringsdatum: 1 juli 2019 kl. 12:00 CEST  Tobin Properties (”Tobin ”) stamaktie och preferensaktie av serie A har, som tidigare kommunicerats, avnoterats från Nasdaq First...

Publiceringsdatum: 1 juli 2019 kl. 12:00 CEST 

Tobin Properties (”Tobin ”) stamaktie och preferensaktie av serie A har, som tidigare kommunicerats, avnoterats från Nasdaq First North.

Tobin Properties AB har, efter dagens inlösen av bolagets obligation, inte några instrument listade på Nasdaq.

Som följd av detta har bolaget valt att avstå från att publicera bolagets rapport för det andra kvartalet 2019 som var planerad till den 11 juli. 

För ytterligare information, vänligen besök staging-wwwtobinproperti.wp.triggerfish.cloud eller kontakta:

Per Alnefelt, CFO Tobin Properties 

Telefon: 072 – 717 02 17, E-post: per.alnefelt@tobinproperties.se

Dokument

Release