Region Uppsala häver avtal med Tobin Properties (publ) indirekta dotterbolag Mariefjärd AB (publ) avseende projektet Fjärdingen

Regulatorisk 2017-11-16

Region Uppsala meddelar idag att man häver avtalet med Tobin Properties (publ) indirekta dotterbolag Mariefjärd AB (publ) avseende projektet Fjärdingen i Uppsala. Mariefjärd AB (publ) meddelade den 31 oktober att man beslutat att inte tillträda projektet Fjärdingen enligt avtal den 1 november 2017.

Region Uppsala meddelar även att man ej avser att återbetala handpenningen för projektet om SEK 22 miljoner. Bedömningen är att Tobin Properties resultat för det fjärde kvartalet 2017 påverkas med maximalt motsvarande summa. Tobin Properties arbetar på att minimera resultatpåverkan.

För ytterligare information, vänligen gå in på staging-wwwtobinproperti.wp.triggerfish.cloud eller kontakta:

Erik Karlin, VD Tobin Properties AB

Telefon: 070-420 44 33, E-post: erik.karlin@tobinproperties.se 

Denna information är insiderinformation som Tobin Properties AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 16 november 2017 kl. 13.00 CET.

Dokument

PM_2017-11-16_Region Uppsala häver avtal med Tobin properties (publ) indirekta dotterbolag Mariefjärd AB (publ) avseende projektet Fjärdingen